Diensten

Data Intergratie
Om als organisatie optimaal gebruik te kunnen maken van alle voordelen van Business Intelligence is het van cruciaal belang dat alle databronnen binnen een organisatie op elkaar worden afgestemd.
RedKarma biedt met de dienst Data Integratie een systeem dat al deze data van verschillende bronnen met elkaar combineert. Dit zorgt voor een integrale aanpak en een uniforme kijk op de gegevens. Zo werkt u als organisatie vanuit één visie en zet u de verkregen inzichten effectief in.
Big Data
De wereld verandert en wordt steeds complexer. Organisaties beschikken over steeds meer gegevens. Niet alleen het volume neemt toe, ook de snelheid waarmee gegevens worden opgehaald en de grote variëteit in de vormen. Hierdoor wordt het voor organisaties steeds lastiger om op een gestructureerde en efficiënte manier deze data te analyseren.
RedKarma biedt met de dienst Big Data u de mogelijkheid grote hoeveelheden data te verwerken en te analyseren door middel van de nieuwste technieken om zo toegevoegde waarde te creëren. Wij hebben de expertise en technologie in huis om waarde te geven aan uw eigen Big Data.

Big Data Analytics: Answers from Big Data
Analytics
``Patronen ontstaan voordat de redenen daarvoor duidelijk worden.`` - Vasant Dhar
Het inzetten van Business Intelligence wordt pas succesvol als er een professionele en gedegen analyse wordt gemaakt van de verkregen gegevens. RedKarma helpt u met de dienst Analytics uw gegevens inzichtelijk en bruikbaar te maken.

Analytics is de studie van gegevens door middel van statistische en operationele analyse, de vorming van voorspellende modellen, toepassing van optimalisatie technieken en de communicatie van deze resultaten aan klanten, zakelijke partners en collega leidinggevenden.

Succesvolle Analytics is afhankelijk van de kwaliteit van gegevens, geschoolde analisten en een organisatorische inzet voor data-driven besluitvorming.

RedKarma kan u helpen door het verstrekken van de specialisten en technologie die u nodig hebt om uw Analytics een succes te maken!

The Big Data Revolution
Blockchain
Blockchain is een gedeeld, onveranderlijk grootboek voor het vastleggen van de geschiedenis van transacties.
Het hervormt de industrie en stimuleert een nieuwe generatie transactionele applicaties die vertrouwen, verantwoordelijkheid en transparantie scheppen – van contracten tot akten en betalingen.