Zakelijke cases

Probleemstelling

 • Event-retailspecialist,  uitgangspunten uitstraling en innovatie. Verkoopt delicatessen, souvenirs, speelgoed, sportartikelen en luxe gifts.
 • Grote hoeveelheden verkoop- en voorraadgegevens worden niet effectief gebruikt. Excel rapportages te beperkt voor actuele informatiebehoefte.
 • Management en bestuur tijdig en accuraat voorzien van rapporten en diepere inzichten is niet mogelijk.

Zo pakken wij het aan

 • BI evaluatie en roadmap definitie.
 • Belangrijkheid van de informatiebehoeften bepalen.
 • Focus op een centrale Data Warehouse aanpak, integreren van alle aspecten van de business.
 • ETL ontwikkeld met Open Source BI tools (Pentaho Data Integratie).
 • Dashboards en rapportages ontwikkeld in Qlikview.

Belangrijkste voordelen

 • Tijdige en accurate levering van dashboards rapportages, de meest recente verkoopgegevens tonen en bruikbare inzichten verstrekken.
 • Verkoopprestaties meten.
 • Bij alle aspecten van de gegevens van de organisatie de verbanden zien (meshing).
 • Schaalbare architectuur.

Probleemstelling

 • Toonaangevend Europees bedrijf op het gebied van elektrische, mechanische, HVAC-, energie- en communicatiesystemen
 • Het bedrijf ondervindt problemen met de optimalisering en het onderhoud van zijn geautomatiseerde machines
 • De huidige OLTP-oplossing is niet goed genoeg wat de gegevensopslag en historische gegevens betreft
 • Zoeken naar oplossingen waarbij gebruikgemaakt wordt van opensourcesoftware en grote hoeveelheden gegevens

Zo pakken wij het aan

 • Testfase met een steekproef uit de sensorgegevens van perslijnen
 • Krachtige opensourcetechnologieën inzetten – MongoDB, JSON en ETL-technologieën
 • Datalaag op basis van MongoDB voor de opslag van historische sensorgegevens
 • Verkennende data-analyse om patronen te vinden & hypothesen voor te stellen voor het optimaliseren van de werking van de machine

Belangrijkste voordelen

 • Voorspellend beheer van bedrijfsmiddelen en onderhoud van apparatuur
 • Exploitatiekosten minimaliseren door grote hoeveelheden gegevens te analyseren
 • Mogelijkheid om op detailniveau gegevens te verwerken en inzichten te doen ontstaan

Probleemstelling

 • Een van de grootste elektriciteitsbedrijven van India had de afgelopen 15 jaar meer dan 400 onderstations in bedrijf
 • Het bedrijf wordt steeds beboet wanneer er een ongeplande uitwisseling van stroom plaatsvindt als gevolg van een buitengewoon grote vraag naar energie
 • De huidige OLTP-oplossing is niet goed genoeg wat de gegevensopslag en historische gegevens betreft
 • Zoeken naar oplossingen waarbij gebruikgemaakt wordt van opensourcesoftware en grote hoeveelheden gegevens

Zo pakken wij het aan

 • Testfase met een steekproef uit gegevens van onderstations over stroomverdeling en -verbruik
 • Krachtige opensourcetechnologieën inzetten – Hadoop & HTML5/Javascript
 • Datalaag op basis van Hadoop voor de opslag van historische meterstanden en gegevens van onderstations over stroomverdeling
 • Verkennende data-analyse om patronen te vinden & hypothesen voor te stellen m.b.t. energievraag en -verbruik

Belangrijkste voordelen

 • Voorspellend beheer van bedrijfsmiddelen en onderhoud van apparatuur
 • Aantal boetes vanwege ongeplande uitwisseling van stroom verlagen door grote hoeveelheden gegevens te analyseren
 • Mogelijkheid om op detailniveau gegevens te verwerken en inzichten te doen ontstaan (~ 180 TB

Probleemstelling

 • Grootste retailserviceorganisatie van Nederland met meer dan 4500 ondernemers en franchisenemers in de sectoren mode, sport, living & media.
 • Verzamelt een grote hoeveelheid verkoop- & voorraadgegevens over haar klanten, maar maakt niet effectief gebruik van de waardevolle gegevens.
 • Niet in staat om de klant tijdig te voorzien van hoogwaardige correcte informatie en bruikbare inzichten

Zo pakken wij het aan

 • Bedrijfsinformatie beoordelen en de routekaart bepalen; aanbevolen om munt te kunnen slaan uit de waardevolle informatie
 • Programmamanagement (snelle successen tegenover strategische oplossingen)
 • Concentreren op federatieve-datamarktarchitectuur
 • ETL-oplossing op basis van metadata (Microsoft SQL Server Integration Services)
 • Systeem voor mobiele informatie en dashboard rapportage implementeren m.b.v. MicroStrategy

Belangrijkste voordelen

 • Gecentraliseerd competentiecentrum voor bedrijfsinformatie gecreëerd
 • Basislaag (foundation layer) en BI-programmaplan om munt te kunnen slaan uit de informatie
 • Schaalbare architectuur met gestandaardiseerde master- & transactielaag bieden de mogelijkheid om geleidelijk één EDW te bouwen
 • Intuïtieve dashboards bieden bruikbare inzichten

PROBLEEMSTELLING

 • Een waterbedrijf levert drinkwater aan meer dan 2 miljoen inwoners en bedrijven in Nederland
 • Ongeveer 800 medewerkers zorgen voor schoon en veilig drinkwater.
 • Streven naar de beste kwaliteit en service
 • Het waterbedrijf verzamelt een aanzienlijke hoeveelheid gegevens (spraakgegevens) via de afdeling Klantenservice
 • Het waterbedrijf had geen ervaring met de toepassing van grote hoeveelheden gegevens (BIG DATA).
 • Proef om te beoordelen of de structurele kwaliteit van klantenvragen kan worden geanalyseerd d.m.v. datamining

ZO PAKKEN WIJ HET AAN

 • Een taalmodel bouwen op basis van de spraakgegevens (ongeveer 27.000 WAV-bestanden) over een periode van vier weken
 • Analyse van e-mails (1500 stuks) en andere beschikbare metadata
 • Spraakanalyse op basis van taalmodel, spraakgegevens en metadata
 • Presentatie van de eerste resultaten om deze te kunnen evalueren en het taalmodel aan te passen
 • Werkelijk diepgaande analyse. De kern van de vraag van de klant.
 • Presentatie van het eindverslag en bespreking van de opties voor volgende fase(n)
 • Toegepaste technologieën; Kibana, Elasticsearch

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

 • Beter inzicht in de organisatieprocessen en de bruikbaarheid van een periodieke analyse van spraakgegevens
 • Inzicht in hoe de informatie te gelde kan worden gemaakt
 • Beter begrip van big data (grote hoeveelheden gegevens) en de grote voordelen van spraakanalyse

Probleemstelling

 • Groot concern met een geconsolideerde omzet van 18 miljard euro dat wereldwijd in 80 landen actief is op het gebied van voedingsmiddelen- en facilitymanagement
 • Het huidige, op Excel gebaseerde systeem om de gegevens over de aan 56 klanten geleverde diensten te verzamelen op meer dan 150 sites is een handmatige, foutgevoelige oplossing, die ook problematisch is in termen van schaalbaarheid en historische rapportage

Zo pakken wij het aan

 • Gelaagde architectuur biedt flexibiliteit en schaalbaarheid
 • Gebruikersvriendelijke, op internet toegesneden UI-schermen waarbij gebruikgemaakt wordt van .NET (MVC met JQuery)
 • SSAS-kubussen voor analytisch en ad-hoc-vermogen
 • Veelzijdige dashboards & scorekaarten m.b.v. SSRS en Performance Point Server

Belangrijkste voordelen

 • Robuust en flexibel datamodel om KPI’s tot in detail vast te leggen op aanpasbare hiërarchische niveaus
 • Mogelijkheid om uit te breiden tot meer dan 2000 sites
 • Dashboards & scorekaarten bevatten feitelijke KPI’s en streefcijfers voor de verschillende belanghebbenden
 • Selfservice BI biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het rangschikken van site-informatie die zich op bepaalde hiërarchische niveaus bevindt (slice & dice)